Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų proejktų atrankos konkurso nuostatai ir paraiškos forma.