Literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų nauja redakcija.

Paraiškos skirti literatūrinę premiją forma.