Visos šios mano telefoninės žinutės parašytos ir išsiųstos bičiulėms ir bičiuliams per keletą metų. Už jas ryšio paslaugas teikiančiai bendrovei sumokėjau pagal įkainius. Reiškia – jos pažymėtos savotišku pašto antspaudu (privačią komunikaciją liudijančiu viešybės ženklu). Rašydamas telefonines impresijas, manau, kad jos teisėtai gali būti priskiriamos smulkiajai prozai.

Ričardas Šileika


Gražbyliauju apie kalbą ir valstybę

Aptemęs ir markatnas, nesučiuptas už uodegos. Nekreipti dėmesio į save, kreipiantį dėmesį į svyravimus. Šįvakar šviesoforų akivaizdžiai per daug.

Miške viso labo du kreditai. Aš žaidžiu tik vienintelį žaidimą valgoma/nevalgoma. Vilniuje rūkas ir nė vieno ežiuko. Tik keturi santechnikai iš Kalvarijų baro.

Skubu pranešti: sostinėj profesionaliai snaiguliuoja. Maniau neįmaniau, vai kaip prapuolė ta miela garbanė, nei ranka pačiupinėjama, nei virtualiai prišaukiama. Riccardo Benigno

Jėzau Dariau, kurs esi neryšio zonoje, sniegai suvisam mąžta, dangaus terminale sulaikyti keli angelai. Teesie tavo stebuklas paskutinis. Fotojuostų ryškintojas Šileika

Mielas Gintarai, kurs kožną dieną vartoji gryną orą, įvairias kalorijas, daug gerų žodžių ir nė vieno velnio. Pranešu, kad penktadienį buvau Ukmergėj ir gavau garbės raštą. Pagyrūnas Šileika iš kanapių ir kukurūzų.

Krūmų instaliacijos yra gerai. Kuosos prie buitinių atliekų – irgi. Sausainis burnoj, vėl sugrįžtantis į tešlą. Lauke pakartų skalbinių vieša privatybė. Ir kažkada patirtas įspūdis, atveriamas kitam.

36-ame autobuse Pollock, Picasso ir Modigliani. Ketvirtadienio ištąsyti keleiviai nebežino maldų. Skėčio šiandien taip ir neišskleidžiau. Žiovautojas Ričardas

Pravėriau nakčiai langą: iš Balsių ataidi šunų retabalsystė. Astronomija – ne mano reikalas. Miegeivis Šileika

1.Pasraučiuos nėra ryšio. 2.Šėtoj pigiai parduoda mėšlą. 3.Bukonių kapinių beržo lizde peri gandrė. 4.Aristavos dirvoj sliekų riebi mišrainė. /Bulvių sodintojų komandos narys Ričardas/

Regiu karvę jau nemenkoj žolėj, gražbyliauju apie kalbą ir valstybę, stebiuosi gamtos gyvastingumu. Nuo Sigito Birgelio brendžio pasvaigęs, link Lenkijos-Lietuvos sienos artėjantis Ričardas.

Kairėje sėdinčiosios rankose atskleistos “Vakaro žinios”, o mano šnerves maloningai springdo pakalnučių gniūžtės aromatas. Įvargusių veidų reljefais ropoja trečiadienio paskutinė saulė. Iššoksiu Jeruzalėj ir lūkuriuosiu pasaulio pabaigos. Tavo pažįstamasai

Viešpatie, vėl kletkuotas paltas! Narstantis fiskalinius kvitus, darkart tikrinantis praeities (ne)patikimumą ir amžinus nuostolius. Įgirtus mano fantazija yra nežaibolaidiška ir ambivalentiška. Šileika, iš pagaliau grįžtantis į. (Gegužės 24-osios įtemis)

Aristavos kapinaitėse su seserimis Stase ir Vale šeriame uodus. Paobelės springstanti lakštingala – poprastė solistė. Tempiu vandenį ir lieju ant po žemėmis gulinčio tėvo. Pogirtis jaunavyris kapinėse mobiliuoju nerišliai kalbasi (dar) su šiuo pasauliu.

Kalvarijose raudonut raudonos kojinės, raudonut raudoni ramentai. Po taško nėra tarpelio. Nuokalnėj neaktyvios ožkeliukės. Ribotas veiksmo greitis ir minčių konkretumas. O dabar saulė ant skalbinių vėliavų. Ant viryklės kunkuliuojančios bulvės. Rūgpieniaujantis žaliaežerietis Ričardas

Vėpūtingo lietaus priblokšti baltosios akacijos žiedyčiai asocijuojasi su atverstoj bulvių vagoj susirietusiomis kirmėlėmis. Visos išdaigos ir kūliavirsčiai yra liūdesys, kurio pripažinti vengiu (bijau?) Ričardas


Besibučiuojančių šiandien nemačiau

Stengiuosi neuzurpuoti (kitų įsitikinimų), stengiuosi nepažeisti (kitų iliuzijų). Bet dar kartą: kodėl individuali (neteroristinė) laisvė tampa pančiais kitai laisvei? Tai tikriausiai kuo tampriausiai su chemija ir fizika persipynusi biologija. Nieko nenorintis Rotundo gatvės praeivis Ričardas.

Viešpats pro langą regi: srebiu žirnienę, užkąsdamas balta lietuviška. Iš dviračio iškrito šriubelis, tai dabar baisingiausiai barška blėka – lekiant per Vilniaus bruką. Paprakaitavęs, bet nusiskutęs ričardas triušiaširdis.

Visi (visos) grįžta į parką. Švenčiausia pana Marija maximoj perka šaldytą žuvį. Jos meilužis italas Darijo pasitaiso nuo kuklios nosies nuolat smunkančius akinius. Gurkšteliu brendžio, gaižaus prakaito lašai rieda iš pažastų. Lektorius toliau tęsia paskaitą, kaip tampama alkoholiku. Įtartinai ramus, bet skeptiškas Ričardas Šileika.

Sėdžiu raudono žibinto apšviestas: dešinėj rankoj pincetas: murkt vienan skystimėlin, murkt kitan: žiūrėk, koks abrozdėlis!

Kieme vaikiškos rogutės tarp “audi” ir “mitsubishi” man pats gražiausias transportas. Kaminai leidžia skystus pavidalus.

Kinų smuklė, Utenos trikotažas, grožio grafika, madingi drabužiai moterims, gėlių įteikimas Vilniuje ir kituose miestuose, notaras Vingrių g. 6a, šilumos punktas, režisierius Jurij Popov, AB Limeta, natūrali drabužių oda iš Europos: daugiau kaip 200 pavyzdžių, vairavimo kursai, vonios įranga, vertėjų biuras, ypatingo skonio kava. Besibučiuojančių šiandien nemačiau. 2003 04 14

Mes neįtariame jų kėslų, mums nerūpi jų dievai, mūsų upės užsemia jų pievas. O jie užkrečia mus utėlėmis. Nėra ką bedaryti. Apgailestaudamas tas pats Šileika

Kerta kiemą, klinkuoja bažnyčion. Žvejų profesionalų kvarteto rytinės meditacijos. Pilnapilvė moteris su riebiom pinavijom. Nusičiaudau: turiu valandžiukę, po to išveš.

Jau debesys prasiplaikstė į pašalius: apsekęs grįžtu į tašką B: virsiu pirktinius koldūnus su varške: oi, dūda, vai tai dūda, gyveno šaltyšius.

Žiūrėk: kepurėta pagyvenėlė su aptriušusiu kudlotu pseudopudeliu ir keistai įtartino veido apyamžis su ryžakailiu milžinišku pliušiniu meškėnu Gerosios Vilties stotelėj: fragmentiškas čia aš.

Šeštadienio štilis: nuleistos visos vėliavos: nė menkiausio patoso: migruojančio angelo pusgirčiai anekdotai: tiesiog norisi deklamuoti Nėrį. Vakaro sutemos pamažėl užsemia materialybę. Tau – žiogų polifonijos po balkonu. Uolus balionų pūtėjas Ričardas

Viešpatie, koks mixas: AC/DC, Molėtų žalmargės pakelėse, debesų debesys dangaus freskoj, Utenos ožkų sekstetas dešinėje. Europos parko kraštovaizdžio draustinis: pasvirus išvietė. /Ričardo radijas praneša/


Panagėse parsivežu Žemaitijos

Šašlykų visaapimantis kvapynas ir dūmai virš Platelių ežero. Žemaičių Kalvarijos turgavietėj ant prekystalio: arbūzą kuo godžiausiai kertantys trys skustagalviai vyrai. Panagėse parsivežu Žemaitijos. Prasvietnikas Šileika

Šiandienos fragmentai: a) paobely žvejų žydras žiguliukas b) bulvių lauke dalgiu mosikuojantis aš c) galutinai prairęs kelnių užpakalis d) pievelėje vemianti mūsų katė. /Lietaus išvengęs Ričardas/

Antradienio šeštadienis: kasuotos paauglės dvynės, lengvų kainų politika, sužeistas aptarnaujantis personalas, flirtuojantys keturiasdešimt aštuonmečiai, po saloną besiblaškanti lengvabūdė peteliškaitė. /Pagaliau sostinę paliekantis Ričardas/

Dvidešimtą valandą kieme pas mamą: mano šešėlis – trylikos metrų ilgio, katės – aštuonių sprindžių. Ričardas. Rugpjūčio 20-oji.

O dabar išdrįsčiau kalbėti banalybes. Kaip rudenėjantis vėjūkštis eina per pamažėl rūdijančius agurkų ir pupelių lapus. Šiurpina plikablauzdės prisidažėlės odą. O šiltnamių polietilenas atšvaituoja rugsėjo saulę.

Ši Viešpaties akimirka yra mano nuotaikos iliustracija: kalatuojantys katedros varpai, veidan nenumaldomai kertantis vėjo ir lietaus buterbrodas, pora patežusių varnų Konstantino ir Jelenos cerkvės danguj, man absoliučiai svetimas plūsmas į dešinę. Nebelaukiantis (oi laukiantis) toks Ričardas

Išplikėjusiam darže šviečia chrizantemos. Pora kopūstų pačiam daržo pakrašty. Beržinės malkos kaimyno kieme. Orlaivio visapereinantis (visaperimantis) gausmas. Mano geidžiamam peizaže visiškai nereikalingas žmogus.

Stypsau Jeruzalėje. Kiosko kampo įsikirtęs apaštalas jau iškritęs iš laiko. Penktadienis yra tobulai pameluotas, todėl tikras.

Pilka rodyklė – rentgenas, geltona – psichikos sveikatos centras, tamsiai mėlyna – mamografijų kabinetas. Svarstyklės neveikia. Atsiprašome, prie šio langelio neaptarnaujam.

Kū padarysi, išgeriu gramu starkas, sėdžiu pri kompa, rašau api Ubelis. Ridikėlij pu langu augu labai ištikėlia, saula nuslaidži Balsiuos, a aš neturiu kita pasrinkima. Da žiburia nedegu. Ričardus

O Jėzau, kokios riebios ir žvilgančios lūpos! Pilname ryto saulės ir snaudžiančių piliečių autobuse nr. 50. Net nejaukoka – dėl tų lūpų.

Autostradoje Vilnius - Klaipėda stabilus judėjimas. 64-ajame kilometre pasukam dešinėn: Ukmergėje nieko. Pilnutėlės pakelės gandrų. Nesileisk uzurpuojamas, mielas bičiuli.

C-dur: smulkiagrūdis lietus porai pokiaurių batų ir raudonam nuogablauzdės skėčiui. Liepos pirmadienio prikimęs monologas. Iš pačio ryto aplotas Ričardas

Užupio gatve slystanti vakarė saulė, vos juntamos drėgnos įtemos uždaram kiemuke. Devyniolikto amžiaus kino filmo pagrindinio vaidmens atlikėja Vilniuje perka raudonvynį. Tai kovo penktadienio atšvaitas. Iš kovinės užduoties grįžtantis eilinis Šileika


Stabtelsiu pakeliui kavos

Kalvarijose žaliastiklė šukė (po mano dešiniu batu). Vakarės saulės liepsnos ant bažnyčios šono. Pagyvenėlio maišelyje kiaušiniai ir obuoliai. Nejauku, kai autobuse prie rankos liečiasi prakaituotos svetimos. Mizantropiškų nuotaikų Tavo pažįstamasis

Žalgirio stotelėje sprindžiastiebės gysločių uodegiūkštės. Netolima kaimynė trikertė žvaginė. Balų veidrodžiai tobulai atspindi penktadienio suvargusią realybę. Įkvėpiu: iškvėpiu.

Jie išties įskrudę ir supi…lnatviškėję. Priprakaituotoj keleivinėj, įsikibęs turėklo, be pikčiurniškos išraiškos. O Tau, kurios skruostais Užupio kavinėj nuspindo minkštutėlė laisvo ir lengvo įvakario šviesa, nė jokio tradicinio komplimento. Fotografijoje atsikniojęs Tavo baltas sijonas.

Nakties iš 26-osios į 27-ąją įvykiai: rūkytu Braunšveigo dešros gabaliukėliu susigundė ir slasnelėsna įkliuvo pora peliokių, viena augesnė, gi kita visiškai mažulytė. /Iš kovos su smulkiu grobstymu ir prevencijos skyriaus bei pasekmių likvidavimo, taip pat apskaitos poskyrio pareigūno R. Šileikos pranešimo/.

Stebėk: gražiai pagyvenusi moteris. Kailiniuota. Nuoširdžiai ir viešai žiovaujanti. Garasrovė urmu sprūsta iš jos lūšiškos gerklės. Lūpų ovalas beregint persiformuoja į fatališką o. Sutikusi mano akis, trumpam suklūsta ir niurktelėja ketvirtadienio vakaro nepriklausomybėn. Man dar ne laikas eliminuoti(s).

Apyvasario vakaro Visų Šventųjų varpai. Unifikuotas rugiagėles siūlantis senamiesčio paaugliūkštis. Žuvų prekyvietėj galvosūkius sprendžiančios skruzdės. Ir – madų šablonai. Stabtelsiu pakeliui kavos ir - vyniosiu meškeres. Narkomanas Ričardas

Radijas apie Dievą. Dangus apie šios akimirkos vaivorykštę. Skrandis apie salotas. Vakaras apie skalbinius. Skubantis laikrodis apie vėlavimus. Segtukas apie sensualumą. Šileika apie prancūzišką brendį „Marnay“.

Nuorodos norintiems pabendrauti (2005 m. rugpjūčio 16-osios alibi): „Užupio kavinėj“ sėdi Regimantas Tamošaitis, „Užupio picerijoj“ – Skirmantas Valiulis, „Trečiam broly“ – Antanas A. Jonynas, „Pas Erlicką“ – Alvydas Lukys su Remigijum Treigiu, Alumnate – Vytautas Ališauskas iš „Naujojo židinio“, „Post Scriptume“ – akulistė Dalia Pajaujienė. /Patikrino ir užfiksavo Visuomenės Analizės ir Permanentinės Informacijos instituto specialistas R. Š./

Vakar: kulnelių kaukšėjimo sutartinės Mykolo gatvėj ir nervų šaknelių uždegimas. Šiandien: lietvandenio pripampusias galvas svarinantys jurginai ir Keršėniškių medaus stiklainis, išvešimas Švedijon. Rytoj: bekvapės abstraktybės, tas pats kaltės, tas pats apmaudo, tas pats baimės jutimas. Mikroautobuse šlagerių nuodais bandomas Ričardas

Gruodžio ižas turi savo Nerį, pigmentas perdažo kiekvieną plauką, megzta pirštinė praranda šilimą, baimė lemia kitą baimę, neskubėjimas yra greitesnis. Ričardas iš Žirmūnų patiltės

J. Bružaitės nuotrauka

Nuoroda. LAURA AUKSUTYTĖ. Kibertekstas ir Ričardo Šileikos sms’ai.
Kauno kultūros ir meno savaitraštis „Nemunas“ 2005 metų gruodžio 22 d. nr. 50

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, Jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimo tvarka ir taisyklėmis. Skaityti daugiau